Телефон: 0889779123

Слайд 0001
Слайд 0006
Slider

Консултации и съдействие при участие на конкурси за общински терени за преместваеми съоражения.

телефон за безплатна консултация 0889779123

  Ако желаете да изградите или да наемете търговски обект върху общински терен, екип от опитни специалисти ще Ви консултира и окаже съдействие от самото начало от намирането на терен и оформянето на тръжните документи до изготвянето на проектите и узаконяването им.