Телефон: 0889779123

Слайд 0001
Слайд 0006
Slider

Регистрация на марка (патент)

телефон за безплатна консултация 0889779123 

 

     Търговската марка за всеки бизнес е ценен актив, който само притержателя може да ползва. Има много примери, когато компании губят целия си пазар вследствие на пропуски за патентоване на търговска марка.

     В България патентоването отнема около година време.

     Важно е да се знае, че търговската марка е защитена от самото подаване на заявката.

     Като марка може да се регистрира, както текст или изображение, така и двете едновременно. Наша грижа е да направим оценка дали вече няма регистрирана такава марка и дали покривате всички изисквания за регистрация. Има рискове в процедурата, тъй като постоянно постъпват заявка за регистрация на марки, които може да са близо до вашата. Може да се възрази, както срещу вашата регистрация, така и Вие да протестирате срещу друг.

     Ние може да следим и да се погрижим за Вас, като всеки месец ще получавате информация за потенциално опасните марки следствие на мониторинг направен от нас.

     Цената за извършената от нас услуга и държавни такси е около 1000 ЛВ.