Телефон: 0889779123

Слайд 0001
Слайд 0006
Slider

Строително узаконяване на търговски, жилищни и промишлени обекти

Оказваме съдействие , при решаване на проблеми с узаконяването на търговските обекти . Ако имате нужда от помощ при разкриване на търговско помещение , ние ще ви помогнем от самото начало и ще ви съдействаме до откриването на обекта и стартирането на вашия бизнес. Пречките пред вас може да са от всякакъв характер , но нашата консултантска агенция , ще намери решение на вашия проблем .

Нашият екип може да ви помогне при издаването на документи от Столична община, Направление „Архитектура и Градоустройство”-София(НАГ), ГИС – София, БАБХ, СРЗИ и Столична митница.

1. Узаконяване на незаконно построени сгради и помещения, удостоверения за търпимост.

2. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми търговски обекти (павилиони, магазини, будки, мобилни офиси, сервизи, автомивки, кабини за охрана и складови, санитарни, хладилни контейнери, кемпери и други.)

3. Тротоарно право на маси , столове и хладилни витрини .

4. Рекламни и фирмени надписи – покривни, фасадни, улични, оградни и други.

5. Смяна на статут на помещение .

На телефон 0889 779 123 ,ще ви консултираме безплатно.