Телефон: 0889779123

Слайд 0001
Слайд 0006
Slider

Полезни съвети

Тротоарно право

телефон за безплатна консултация 0889779123

     Когато пред търговските обекти се разполагат, маси, столове, стелажи, хладилни витрини, машини, чадъри, антипаркинг тела и други, е необходимо да бъдат изготвени план схеми (скици) за опрделеяне на тротоарното право, като същите се заверяват в съответната община. 

 

     Изготвянето се извършва от архитект, като се спазват изисквания свързани с наредбата за разполагане на преместваеми съоръжения на Столична община.

     Ние ще изпълним всичко в най-кратки срокове и ще представим за съгласуване пред:

1. Дирекция ,,Транспорт'' към СО
2. СДВР/ кат
3. НАТ-СО/ направление, Архитектура и Градоустройство
4. Столична община

     Във всеки конткретен случай може да отпадне нуждата от заверка в някои от посочените инстанции или да възникне необходимост от допълнителен документ от непосочена по-горе служба.

Преустройство на търговски обект
Регистрация на търговски обект