Телефон: 0889779123

Слайд 0001
Слайд 0006
Slider

Преустройство на търговски обект или промяна на предназначението

телефон за безплатна консултация 0889779123 

 

     Преустройство на търговски обект се налага в случаите, когато настоящия статут на обекта не отговаря на условията, за които ще се използва помещението.

     След изясняване на юридическата част, се пристъпва към технически изготвяне на проектната документация.

     В зависимост от специфичността търговският обект се изработва - Конструктивно становище, Архитектурна част, ЕЛ, ВиК, ПБ, ПБЗ, ОВиК и други части, ако е необходимо.

     След одобряване на проектите се издава ,,Удостоверение за въвеждане в експлоатация'', като за скъсяване на сроковете може да се ползва строителен надзор.

    За консултация може да се свържете с нас и при интерес ще Ви изготви ме ценова оферта според изисканите от Вас нужди при изгодни условия.