Телефон: 0889779123

Слайд 0001
Слайд 0006
Slider

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

телефон за безплатна консултация 0889779123 

Бързо и удобно за вас при изгодни условия предлагаме регистрации на всички видове фирми и дружества - юридически и физически лица със стопанска или нестопанска цел, регистрация на ЕООД, ООД, АД, свободни професии, фондации, регистрации, на чуждестранни лица и еднолични търговци и други. Според нуждата от регистрация на фирми, консултираме клиента за най-подходящата фирма съобразена с неговата цел.

Цени за регистрация на фирми:

  • ЕООД, ООД -                350-400 ЛВ
  • Регистрация на АД -  1000 ЛВ
  • Фондация -                    300 ЛВ

За други форми на фирми и сдружения ще Ви предоставим ценова оферта според Вашите изисквания и цели.

За регистрацията на фирма е необходимо да изберете наименование, да посочите уставния размер на капитала, основната дейност управител/и, както седалище и адрес на управление.

Ние ще изготвиме всички необходими документи и ще извършим проверка за уникалност на името.

Вие единствено след изготвените от нас документи ще подпишете пред нотариус и ще разкриете сметка в избрана от Вас банка.