Телефон: 0889779123

Слайд 0001
Слайд 0006
Slider

Счетоводни услуги

Ние работим за Вашето спокойствие!

Фирми нерегистрирани по ДДС
Месечна обработка на счетоводни документи – от 50лв до 150лв
Обработка на заплати и осигуровки – от 10лв до по договаряне.

Фирми регистрирани по ДДС
Месечно подаване на нулева декларация - 50лв
Месечна обработка на счетоводни документи – от 50лв до по договаряне
Обработка на заплати и осигуровки – от 10лв до по договаряне.
При дългосрочен месечен абонамент – отстъпка от 5%

Годишно данъчно и счетоводно приключане
50 % от таксата за месечно обслужване
За индивидуални случай – от 50лв до по договаряне

СЧЕТОВОДСТВОТО НЕ Е РАЗХОД, А ИНВЕСТИЦИЯ !

В месечният абонамента се включва:

 • Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност;
 • Класиране, обработка и осчетоводяване на счетоводни документи, както и проверка за съответствие с данъчното законодателство, съгласно разпоредбите на българското законодателство;
 • Изготвяне и подаване на документи (Справка Декларация и Дневници по ДДС, Интрастат декларация и други декларации ) за НАП;
 • Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски и ;
 • Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски, и изготвяне на платежни нареждания на хартиен носител, а при достъп по банкова сметка – електронно банкиране;
 • Изготвяне на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
 • Изготвяне на рекапитулации, ведомости и сметки за изплатени суми на физически лица;
 • Изготвяне и подаване на справки, декларации и други подобни документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ и спазване на срокове;
 • Консултиране на клиента по въпроси с данъчното и осигурителното законодателство;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовия резултат на фирмата;
 • Подготвяне на документи и представителство при провеждане на проверки, ревизии и одити;
 • Годишно счетоводно приключване на фирмата съгласно разпоредбите на българското законодателство;
 • Изготвяне и подаване Годишната данъчна декларация на фирмата; Годишните Финансови Отчети на фирмата в НСИ и Агенцията по вписванията;

 

ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС

Брой документи на месец Цени в лв. без ДДС за фирми занимаващи се с услуги Цени за фирми занимаващи се с търговия Цени в лв. без ДДС за фирми занимаващи се с производство
За фирми с нулeва декларация по ДДС - без дейност през годината  40  40  40
Фирма регистрирана по ДДС до 20 документа  120  140  160
Фирма регистрирана по ДДС до 40 документа 180   200  220
Фирма регистрирана по ДДС до 80 документа 240   260  280
Фирма регистрирана по ДДС до 120 документа  300  320  350
Фирма регистрирана по ДДС от 121 до 200 документа  370  420  480
Фирма регистрирана по ДДС от 200 до 300 документа  550  600  700
Фирма регистрирана по ДДС от 300 до 400 документа  750  850  950
Фирма регистрирана по ДДС над 400 документа По договаряне  По договаряне   По договаряне
Месечно възнаграждение за обработка на Интрастат Цени в лв. без ДДС
от 1 до 5 записа 20 
от 5 до 10 записа  40
от 10 до 20 записа  60
от 20 до 30 записа  80
от 30 до 50 записа  120
над 50  По договаряне
Брой персонал за обработка на осигуровки и заплати Цени в лв. без ДДС
1  10
2  20
3 - 5  50
5 - 10  100
10 - 20  250
Над 20  По договаряне

ЦЕНИ САМО ЗА ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ЗА ФИРМИ БЕЗ СЧЕТОВОДЕН АБОНАМЕНТ

Брой документи на месец Цени за фирми в лв. без ДДС Подаване на отчети в Агенция по вписванията - цени в лв. без ДДС
Фирма нерегистрирана по ДДС до 50 документа 250 90
Фирма нерегистрирана по ДДС до 100 документа 350 90
Фирма нерегистрирана по ДДС до 150 документа 400 90
Фирма нерегистрирана по ДДС над 151 документа По договаряне 90