Телефон: 0889779123

Слайд 0001
Слайд 0006
Slider

Узаконяване на рекламни надписи

телефон за безплатна консултация 0889779123 

 

     Съгласно Наредбата за преместваеми съоръжения на територията на СО, поставянето на рекламни елементи се забранява, ограничава или разрешава в зависимост от зоните, на които София е разделена. Рекламните елементи са съоръжения със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция и са закрепени върху терен, сграда или друг обект. 

     Рекламните надписи разположени на търговските обекти, които не касаят наименованието, търговската марка или дейността на фирмата в конкретния обект, подлежат на Разрешение за поставяне.

     За узаконяване на рекламните надписи се заверява скица с указан начин на поставяне от главния архитект на общината или на съответния район и се издава разрешението за поставяне.

     За всеки конкретен случай при интерес от Ваша страна ще Ви направим ценова оферта, съобразена с Вашето желание и възможност.

     За въпроси и консултации винаги може да се свържете с нас по телефона, имейла или на място в офиса ни, или при Вас.