Телефон: 0889779123

Слайд 0001
Слайд 0006
Slider

Издаване на сертификат и схема за противопожарна безопасност

Изготвяне на досие за пожарна и аварийна безопасност и схема за евакуация

  Основен елемент за осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд във Вашият търговски обект е пожарната безопасност (ПБ). Тя никак не е маловажна – един бързо разпространяващ се пожар в голяма сграда може да отнеме не един и два живота. Трябва да знаете как да се предпазите, а за целта, екипът на Бизнес-асистент е насреща.

   За повечето от хората осигуряването на пожарна безопасност се изчерпва с поставянето на пожарогасители и схеми за евакуация.
Реално защитата от пожари включва спазването на много правила и нормативни изисквания. На първо място трябва да е ясно кой отговаря за дейностите по пожарната безопасност, последващо да се разработят някои документи: вътрешни правила / инструкции за осигуряване на пожарна безопасност, план за действие на персонала при гасене на пожар, план за евакуация… Съдържанието на последния е точно описано в приложение към Наредба 8121з-647.

   В зависимост от характера на обекта , екипът ни се ангажира да изготви специално за Вас и обекта Ви „Досие/сертификат по пожарна и аварийна безопасност” , в което се съдържа необходимата информация за поддържане на безопасна среда в обекта Ви,както и инструкции за ползване – Правилник за вътрешен ред, съдържащ инструкции за пожарна и трудова безопасност и използване на технически съоръжения,  правила и норми и изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

    Освен това, фирмата ни ще изготви индивидуална  „Евакуационна схема” за обекта Ви, с ясно отличен план за действие при пожар или авария, както и правилна методика при евакуация.

    Противопожарната безопасност е задължителна за всички видове обекти. Ако Вашето място не притежава лицензирана документация по ПБ, екипът ни е насреща. При възникнали въпроси, моля свържете се с нас – консултацията ни е безплатна!