Телефон: 0889779123

Слайд 0001
Слайд 0006
Slider

Строително узаконяване на търговски, жилищни и промишлени обекти,издаване на скици от АГКК

Съдействаме при  узаконяването на търговските обекти . Ако имате нужда от помощ при разкриване на търговско помещение , ние ще ви помогнем от самото начало до стартирането на вашия бизнес. Пречките пред вас може да са от всякакъв характер , но нашият екип от специалисти , ще намери решение на вашия проблеми.

Всеки наш консултант може да ви помогне при издаването на документи от Столична община, Направление „Архитектура и Градоустройство”-София(НАГ), ГИС – София, БАБХ, СРЗИ и Столична митница.

1. Узаконяване на незаконно построени сгради и помещения, удостоверения за търпимост.

2. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми търговски обекти (павилиони, магазини, будки, мобилни офиси, сервизи, автомивки, кабини за охрана и складови, санитарни, хладилни контейнери, кемпери и други.)

3. Тротоарно право на маси , столове и хладилни витрини .

4. Рекламни и фирмени надписи – покривни, фасадни, улични, оградни и други.

5. Смяна на статут на помещение .

6. Издаване на скици от АГКК.

На телефон 0889 779 123 ,ще ви консултираме безплатно.

Узаконяване на незаконни постройки/етажи/пристройки/магазини/търговски помещения.

Съдействаме за узаконяването на незаконни жилищни или търговски обекти на територията на Столична Община.
Нашият екип от висококомпетентни служители ще се ангажира да извърши експертиза, анализ относно законността на извършеното строителство и ще Ви даде "диагноза" за вероятностите за узаконяване. Сгради, за които няма одобрени проекти, издадено разрешение за строеж, но покриват някои условия, подлежат на узаконяване, за което се ангажираме да Ви сдобием с  ,,Удостоверението за търпимост‘‘ . 
Това е и ключът към изхода от мъките Ви. Сдобила се с ,,Удостоверение за търпимост‘‘, сградата може да фигурира в нотариални актове, да бъде прехвърляна, продавана или дарявана нотариално. Постройка,сдобила се с удостоверение за търпимост - не подлежи на глоби и не може да бъде премахната.


Смяна на предназначение  (смяна на статут на помещение)

Това е друг казус на малкия и среден бизнес. Наели сте/Закупили сте помещение! Харесва Ви и отговаря на Вашият личен бизнес план, но той притежава различно предназначение от това, което вие сте предвидили за него?! Това е проблем, който би Ви донесъл доста институционални предизвикателства и изгубено време, но доверявайки се на "Бизнес консултант" спестява време, нерви и усилия.

Издаване на скици от Агенция по геодезия, картография и кадастър в изнесен офис – без чакане, без редене на опашки

Издаваме актуални скици от Агенция по геодезия, картография и кадастър, които са официален документ, удостоверяващ  пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, че представените в документа данни за граници, идентификатор, основни кадастрални данни и данните за собствеността върху имота са регистрирани в одобрената, актуална кадастрална карта и кадастрални регистри. Тези скици служат за:

  • сделки с недвижими имоти при нотариус;
  • при изработка на Подробен Устройствен План;
  • сключване на договори;
  • ипотеки на недвижими имоти пред банки за теглене на кредити;
  • при издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация;
  • при удостоверения за търпимост;
  • при подаване на молби към районите или Столична Община, за различни видове процедури и т.н.

Не се редите на опашки, получавате скиците на ръка.

Услуга Вид поръчка Срок за изпълнение
     
Издаване на скица бърза  До 3 работни дни 
  обикновена  До 7 работни дни 
     
Издаване на скица с промяна на
кадастралния регистър
 
бърза  До 3 работни дни 
  обикновена  До 7 работни дни 

 

ОТСТЪПКИ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА НЯКОЛКО УСЛУГИ ИЛИ ПАКЕТ ОТ ТАКИВА. БИЗНЕСА Е ВАШ, ГРИЖАТА НАША!